Personlige data:

 

 

Navn

Carsten Hess

 

Født

1 nov. 1966 i Sønderborg.

 

Addresse

Skejbygårdsvej 238, 8240 Risskov

 

Telefon

51300250

 

Email

mail@carsten-hess.dk

 

 

Uddannelse:

 

1989

Svagstrømsingeniør fra Sønderborg Teknikum.
Alle specialetilvalg var EDB-relaterede. Mit Afgangsprojekt var et rent softwareprojekt og bestod i at lave et dataopsamlingsprogram til teglstens-brændeovne.

 

1985

Matematisk-fysisk student fra Sønderborg Statsskole.

 

1982

9. klasses afgangseksamen fra Ulkebøl skole, Sønderborg.

 

 

Erhvervserfaring:

 

 

2002-

Softwareingeniør hos FKI Crisplant, Århus med titel af ”Technical Project Manager”. Er stadig i dette job.

 

Nyudvikling af CSC5 – igen en ny generation af kontrolsystemer til sorteringsmaskiner. PC med windows der kommunikerer med en Siemens S7 PLC. Serverside programmering i Java.

Jeg har været hovedarkitekt på databasen der skulle møde forskellige krav. Oprettelse og tuning af utallige queries vha. ”profiler” og execution plan.

Tuning af software og memoryforbrug i det hele taget.

Teknisk projektleder for 5 personer.

Underviser i vores system på engelsk / dansk.

 

Nøgleord: Serverside Java. MS-SQL DB. TCP-IP. OptimizeIt, Jprofiler. Teknisk projektleder. XML. Undervisning.

 

2000-2002

Softwareingeniør hos Navigosystems, Århus.

 

Udvikling af Ontolica suite til automatisk klassificering af dokumenter. Autogenerering og tuning af queries mod Oracle DB. Webudvikling. Udviklede et avanceret graph-framework (noder, verticer etc.). Serverside-impl. af suiten i Java. Udvikling af avanceret ontologi-editor. XML benyttedes i stor udstrækning.

 

Idriftsættelse i Østrig som konsulent for Crisplant (hvorefter jeg blev genansat hos dem).

 

Nøgleord: JSP, Servlets, Jakarta Struts framework. Serverside og clientside. Swing. Oracle DB. XML.

 

1997-2000

Softwareingeniør hos FKI Crisplant, Århus.

 

Nyudvikling af CSC4 – en ny avanceret generation af kontrolsystemer til sorteringsmaskiner. Har været med på følgende systemer: PC med realtidsoperativsystem (QNX, C++) der styrer det hardwarenære. PC med windows (MS-SQL, Java) til sorteringsplaner, monitorering, statistikker, visualisering etc. PC med windows/Java til UI. Udviklede et socket library med protokol-plugin og styring af gen-connect etc.

Har idriftsat systemer i USA, Frankrig, Tyskland.

 

Nøgleord: Windows, QNX realtidsoperativsystem. C++, Java. MS-SQL DB. CORBA, TCP-IP / UDP-IP + protokol implementationer.

 

1991-1997

Softwareingeniør hos Infocom (nu Mærsk Data Defence).

 

Var med i mange spændende projekter: Bus-overvågning der stadig benyttes i Københavns S-busser. Giver mulighed for, på centralen, at se hvor bussen befinder sig. Kunder i bussen får vist information om skifte-muligheder, chaufføren får downloadet og vist køreplaner og afvigelser.

 

Unibox: En generel enhed med GPS der kunne benyttes i pengetransporter etc.

 

C3 software (Command, Control and Communication) til søværnet. Komplet kontrolsystem til søværnets SF300 og Thetis klasse skibe. Stort samarbejde med Terma.

 

State of the art Stingermissil simulator til forsvaret i Varde. Stor dome hvorpå der projekteres landskab samt realtime 3D fly. Operatøren står med et rigtigt stingermissil-styr og sigter. En laser fra våbnet opfattes af et kamera så det vides hvor der sigtes. Var med til at lave overlay grafik engine samt post-exercise analyseprogram.

 

Modernisering af kystovervågningssystem for SOK (Søværnets Operative Kommando). I den forbindelse udstationeret hos Sofrelog (radar) i Paris i ½ år i 1996. Stort samarbejde med Systematic, Århus.

 

Nøgleord: Indlejrede systemer, HP-ux, hjemmelavet hardware med Motorola singlechip processorer (68332). HP-UX, DOS, OS9. ADA, C, C++. TCP-IP / UDP-IP / seriel. Kommunikations-protokoller. Server side og clientside. Overlay teknik til grafikkort. X11. Oracle DB. Memorymappet I/O.

 

1990-1991

Softwareingeniør hos Danfoss A/S, Nordborg.

 

Var med til at udvikle MAG3000 – magnetisk induktiv flowmåler. Det er en enhed der måler flowet af en ledende vædske i et rør. Et lille display giver operatøren mulighed for at instillle parametre og udlæse data.

 

Nøgleord: Indlejret system, C, ASM, Basic, 68HC11 singlechip processor med realtidskerne, kommunikation over serielle porte, GUI. Memorymappet I/O.

 

1989-1990

Softwarekonsulent hos Ingeniørcentret I/S, med henblik på en specifik opgave for Danfoss A/S.

 

 

Andet:

 

 

Sprog

Dansk og engelsk flydende, skriftligt og mundtligt. Tysk og fransk til husbehov, mundtligt. Skriftligt er jeg nok på et 3 tal i tysk (1-5 skala) og 2 i fransk.

 

Fritid

- Fotograferer meget gerne med mit digitale spejlreflexkamera, når det kommer over mig.

 

- Kører lidt motorcykel om sommeren– har en stor cruiser med 1500ccm – men intet rygmærke ;-)

 

- Natur – både den hjemlige og i udlandet. Kørte rundt i mobilehome, 3 uger i vest-kanada i sommeren 2004 med

min kæreste. Elsker at vandre i skove og bjerge.

 

- ”Nørde”, følge mit fagområde, sætte mig ind i nye områder og finde helt ud til yderkanterne af en applikation eller et sprog.

 

- Lige nu er jeg ved at læse om / eksperimentere med ASP.NET og sætte mig ind i C#. En anden bog der ligger på mit natbord er ”Inside Microsoft SQL Server 2000”.

 

 

Links:

 

 

 

www.infocom.dk

www.naval-technology.com/projects/thetis/

www.sok.dk/svnori/svnori.htm?svnort98/svnort198/sjodde.htm

www.crisplant.com

www.danfoss.com

www.carsten-hess.dk